08 Mar 2022
  • By Alina Secombe
  • No Comments

อสุจิ อาจจะไมได้เป็นมิตรกับผู้หญิงทุกคน

ทุกวันนี้มีหลายคนที่ต้องรับมือกับโรคอุบัติใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นโดยที่เราแทบไม่รู้ตัว อาการป่วยบางอย่างแม้แต่หมอยังต้องกุมขมับ ปวดหัวกับอาการแปลกๆที่แทบไม่เคยพบเจอมาก่อน ยิ่งเป็นยุคที่โลกเจริญก้าวไกล โรคภัยก็เหมือนจะปรับตัวได้กับสภาพปัจจุบัน ขนาดหนังโปไทยที่เราเคยดู