สงสัยว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าและไบโพลาร์ ต้องตรวจอย่างไร

  • By Alina Secombe
  • No Comments

โรคซึมเศร้า เป็นโรคทางจิตเวชที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากแต่ยังมีผู้รู้จักโรคนี้ไม่มากนัก บางคนเป็นโดยที่ตัวเองไม้รู้ตัว ขนาดว่าไม่มีอารมณ์ดูคลิปโป๊ คิดว่าตนเองคิดมากไปเองก็มีจึงทำให้ไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและทันท่วงที ภาวะซึมเศร้าและไบโพล่าจึงส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วทุกมุมโลก เนื่องจากเป็นภาวะความผิดปกติเกิดจากสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลกัน หรืออาจจะต้องดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่กระตุ้นทำให้มีสภาวะทางจิตใจที่ผิดปกติไปถึงขั้นร้ายแรงมีความคิดต้องการที่จะฆ่าตัวตาย ไม่มีความสุขแม้ตอนดูคลิปโป๊ บางคนหมดอารมณ์ดูคลิปโป๊ด้วยซ้ำ
ทำให้มีการค้นคว้าศึกษาและวิจัยเพื่อหาหนทางในการตรวจสอบรักษาภาวะดังกล่าว ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการศึกษาและหาวิธีการตรวจสอบหาภาวะซึมเศร้าและไบโพล่าเพื่อศึกษาวินิจฉัยและดำเนินการรักษาต่อไปได้ทันท่วงทีได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแอดิเลด (University of Adelaide) และมหาวิทยาลัยแพทย์คุนหมิง (Kunming Medical University) ในยูนนานประเทศจีน ได้ทำการศึกษาค้นคว้าทดสอบและได้พบว่า ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าหรือไบโพล่าจะมีระดับ mBDNF หรือโปรตีนรูปแบบหนึ่งอยู่ในเลือดต่ำกว่าปกติ นักศึกษาวิจัยได้ทำการทดสอบจากการเก็บตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วย 90 คนที่เป็นโรคซึมเศร้า 15 คนที่เป็นโรคไบโพลาร์ และ 96 คนที่เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดี รวมถึงรวบรวมตัวอย่างเลือดจากอีก 14 คนที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีแต่มีประวัติพยายามที่จะฆ่าตัวตายในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และไม่มีความสุขตอนที่ดูคลิปโป๊
การวิจัยเป็นการทดสอบภูมิคุ้มกันที่เชื่อมโยงกับเอนไซม์ใช้แอนติบอดีเพื่อตรวจหาโปรตีนที่เฉพาะเจาะจง พบว่าผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าหรือไบโพล่าจะมีระดับ mBDNF หรือโปรตีนรูปแบบหนึ่งในเลือดต่ำกว่าผู้ที่มีสภาวะทางจิตที่ดี
แต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจที่ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายในอดีตนั้นมีระดับ mBDNF ที่ไม่ได้แตกต่างจากผู้ที่มีสภาวะจิตที่ดี เป็นเพราะ 14 คนนั้นอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ทำให้คาดการได้ว่าความต้องการที่จะฆ่าตัวตายนั้นไม่ได้เกิดจากภาวะซึมเศร้าหรือไบโพล่า แต่เกิดจากภาวะเครียดที่เกิดขึ้นทั่วไปในส่วนนี้จะต้องมีการศึกษากันต่อไป จากการตรวจสอบพบว่าหากภาวะซึมเศร้ามีอาการรุนแรงมากขึ้นระดับ mBDNF ยิ่งลดต่ำลง นั่นแปลว่าภาวะซึมเศร้านั้นมีความสัมพันธ์กับระดับ mBDNF โดยตรง แสดงให้เห็นว่าการตรวจเลือดเพื่อหาระดับ mBDNF จะสามารถตรวจหาภาวะซึมเศร้าและไบโพล่าได้